Súlad s GDPR

Osobné údaje beriem veľmi vážne. Cieľom služby je umožniť učiteľom základných škôl a ich žiakom mať vysoko kvalitný online vzdelávací zážitok.
Som učiteľ základnej školy
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Popis spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ Školská Tabuľa je Miroslav Šimko, Kravany 113, 05918 Kravany. Osobné údaje sú spracúvané v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov – GDPR.

1. O službe Školská Tabuľa

Je webový konferenčný systém určený pre online vzdelávanie. Umožňuje učiteľom a žiakom vyučovanie v reálnom čase. Toto vyučovanie zahŕňa zdieľanie jedného alebo viacerých zvukových, obrazových, rozhovorov, obrazoviek, emoji a odpovedanie na 5-minútovky. Školská Tabuľa je výlučne určená na online vyučovanie žiakov základných škôl a vyučovanie predmetov schválených základnou školou, ktorú žiaci navštevujú.

2. Priebeh

Žiaci pristupujú k službe Školská Tabuľa prostredníctvom „webového rozhrania“. Do služby sa registruje iba učiteľ, ktorý vytvára triedy alebo predmety a pozvánky pre žiakov vo svojom „učiteľskom rozhraní“. Žiaci sú pozývaní do triedy alebo predmetu prostredníctvom neverejného jedinečného URL odkazu, ktorý generuje učiteľ vo svojom rozhraní podľa svojho uváženia.

Osobné údaje učiteľa pre zriadenie služby:
 • e-mailová adresa
 • meno a priezvisko
 • informácia o vyučovaní 1. alebo 2. stupeň (na výber vhodného servera podľa zamerania)
Povinný údaj žiaka pre vstup do triedy alebo predmetu:
 • meno alebo iný identifikátor podľa ktorého učiteľ identifikuje svojho žiaka (skutočné krstné meno je dobrovoľný údaj)
3. Čo sa stane, keď sa prihlásite?

Počas procesu spojenia prebiehajú informácie, ktoré môžu zahŕňať:

 • URL odkaz na rozhranie (to umožňuje, aby vás po odhlásení vrátilo späť na rozhranie
 • priradené ID / názov triedy/predmetu (zvyčajne je vložené v URL pre odhlásenie)
 • vašu IP adresu, prehliadač a OS (pre spojenie vyučovania a správneho zobrazenia webového rozhrania)
4. Aké údaje sa získajú počas vyučovania?

Počas vyučovania si môžete vymieňať zvukové a obrazové dáta, snímky pracovnej plochy, odpovede na 5-minútovky a iný obsah. Tento obsah sa označuje ako „Údaje vyučovania“.

Údaje vyučovania sa na server prijímajú a odosielajú prostredníctvom šifrovaných kanálov (RTMPS, HTTPS a DTLS).

5. Uchovávanie údajov z vyučovania

Audio a video vizuálny obsah:

 • neuchováva sa žiadny audio a video vizuálny obsah z vyučovaní

Štatistické údaje pre rozhranie učiteľa:

 • Meno učiteľa
 • Počet vyučovaní
 • Reakcia na 5-minútovky
 • Celkový čas vyučovania
 • Celkový čas v relácii
 • Pripojenia dátum / čas

Údaje potrebné pre diagnostiku a riešenie problémov:

 • Meno
 • Internetový prehliadač
 • Operačný systém
 • Doba spustenia
 • Dĺžka relácie
 • Prvé tri číslice z adresy IP (napr. 192.168.0.)
 • % chybných zvukových paketov
 • Počet opätovných pripojení
 • Denníky pripojenia (tieto denníky určujú, kedy sú klienti na serveri pripájaní / prerušovaní internetovým pripojením).
6. Ako je ochránený prístup k vyučovaniam?

Pre prístup k triedam alebo predmetom sa učiteľ prihlasuje prostredníctvom svojho „učiteľského rozhrania“. Žiaci na pozvanie od učiteľa, prostredníctvom neverejného jedinečného URL odkazu.

7. Aké máte práva podľa zákona o ochrane osobných údajov?
 • Požadovať od informáciu, ktoré osobné údaje sa spracúvajú,
 • požadovať vysvetlenie ohľadne spracúvania osobných údajov,
 • vyžiadať si prístup k týmto údajom a tie nechať aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať vymazanie týchto osobných údajov,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním osobných údajov sa môžete obrátiť na prevádzkovateľa Školská Tabuľa pomoc@skolskatabula.sk alebo na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.